09/06/2023 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2
送朝鮮國使其二

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 10:04

 

Nguyên tác

偉才端的讓東方,
義理淵源貫百王。
尚友四旬梅信重,
相思二月柳條長。
猥因文字成佳好,
還借兼從寄短章。
欲寫風情嫌莫肖,
丹臺段段想清揚。

Phiên âm

Vĩ tài đoan đích nhượng Đông phương,
Nghĩa lý uyên nguyên quán bách vương.
Thượng hữu tứ tuần mai tín trọng,
Tương tư nhị nguyệt liễu điều trường.
Ổi nhân văn tự thành giai hảo,
Hoàn tá kiêm tòng ký đoản chương.
Dục tả phong tình hiềm mạc tiếu,
Đan đài đoạn đoạn tưởng thanh dương.

Dịch nghĩa

[Bác là] bậc tài năng lớn, quả nhiên phương Đông phải nhường,
[Hiểu] nghĩa lý đến ngọn nguồn, biết rõ hàng trăm bậc quân vương.
Yêu bạn, cả bốn tuần đều coi trọng tin mai,
Nhớ nhau, mới hai tháng thấy dài như tơ liễu.
Nhân có việc chữ nghĩa, văn chương mà trở thành bạn tốt,
Lại mượn chuyện được sai đi sứ mà gửi gắm chút văn chương.
Muốn viết cho ý vị, nhưng hiềm vì chưa đủ tài,
Tại đài son từng đoạn, từng đoạn, nghĩ đã rõ ràng.
Bài này có thể cũng là của Lê Quý Đôn, cũng có thể là bài của một ai đó hoạ lại bài trước. Ở đây tạm coi là của Lê Quý Đôn.

Nguồn: Nguyễn Minh Tuân, “Thêm bốn bài thơ xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên,” Tạp chí Hán Nôm, số 4/1999
[] Có lẽ là Hoàng Kim đài ở Hà Bắc (Trung Quốc). Đời Chiến Quốc, Yên Chiêu Vương dựng một cái đài ở phía đông nam sông Dịch Thuỷ (thuộc Hà Bắc), trên đặt nghìn vàng để đón mời các hiền sĩ trong thiên hạ, gọi là Hoàng Kim đài. Người đời sau mộ danh Chiêu Vương cũng dựng một cái đài ở đó và đã trở thành một trong tám cảnh đẹp ở Yên Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2