17/06/2021 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị đao hoàn ca
視刀環歌

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 00:41

 

Nguyên tác

常恨言語淺,
不如人意深。
今朝兩相視,
脈脈萬重心。

Phiên âm

Thường hận ngôn ngữ thiển,
Bất như nhân ý thâm.
Kim triêu lưỡng tương thị,
Mạch mạch vạn trùng tâm.

Dịch nghĩa

Thường cứ ân hận là lời nói nông cạn,
Nhưng ý nghĩ thì dồi dào.
Sáng nay đôi bên nam nữ nhìn nhau.
Mới thấy chỉ cần nhìn nhau đăm đăm cũng bằng vạn lời tâm tình.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Hận nói lời hạn hẹp,
Chẳng như ý thâm trầm.
Nhìn dao, vòng chợt ngẫm,
Nỗi ấm ức khôn ngăn.
Đao là con dao, trong bài ngụ ý người nam, hoàn là cái vòng ngọc, ngụ ý người nữ. Đại ý tác giả muốn nói, tình yêu nam nữ, ngôn ngữ không diễn tả hết được, mà chỉ đăm dăm nhìn nhau thôi là đủ rồi.
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thị đao hoàn ca