17/01/2022 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ (II)

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/04/2008 18:36

 

Em mãi mãi xa
       Em mãi mãi gần
Má nắng bạc mầu mưa chung thân nhớ
Mắt thượng huyền
       Trăng khuyết nữa phân ly

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nhớ (II)