07/10/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự đề tượng
自題像

Tác giả: Hoàng Sào - 黃巢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 16:43

 

Nguyên tác

記得當年草上飛,
鐵衣著盡著僧衣。
天津橋上無人識,
獨倚欄幹看落暉。

Phiên âm

Ký đắc đương niên thảo thượng phi,
Thiết y trước tận trước tăng  y.
Thiên tân kiều thượng vô nhân thức,
Độc ỷ lan can khán lạc huy.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhớ bao năm ngựa bay trên cỏ
Áo giáp xưa nay thế áo tăng
Bến trời ai biết đến chăng
Lan can cầu đứng tựa nhìn chiều buông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Sào » Tự đề tượng