01/04/2023 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng há Thất Bàn kỳ 1
上下七盤其一

Tác giả: Bùi Di Trực - 裴夷直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:37

 

Nguyên tác

斗回山路掩皇州,
二載歡娛一望休。
從此萬重青嶂合,
無因更得重回頭。

Phiên âm

Đẩu hồi sơn lộ yểm hoàng châu[1],
Nhị tải hoan ngu nhất vọng hưu.
Tòng thử vạn trùng thanh chướng hợp,
Vô nhân cánh đắc trùng hồi đầu.

Dịch nghĩa

Trên đường núi quay lại không còn thấy kinh đô đâu nữa,
Hai năm ở đó đầy hoan lạc, lại muốn nghỉ hưu.
Từ lúc này cả vạn ngọn núi xanh như bức bình phong quây quần,
Không lý do gì để quay đầu lần nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa tới núi quay đầu kinh khuất
Hai năm vui nay lúc về hưu
Núi non vạn ngọn xanh màu
Chẳng còn lý lẽ quay đầu lần hai
Thất Bàn, tên rặng núi trong huyện Quảng Nguyên tỉnh Tứ Xuyên, chỗ tiếp giáp với tỉnh Thiểm Tây.

[1] Tức kinh đô Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Di Trực » Thướng há Thất Bàn kỳ 1