04/07/2020 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm trăn trở không yên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 13:37

 

Đêm nằm trăn trở không yên,
Tai nghe con dế reo duyên ngoài thềm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm trăn trở không yên