04/10/2022 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn bà như chỉ tìm kim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 17:03

 

Đàn bà như chỉ tìm kim
Trăm năm rồi cũng đi tìm đàn ông
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn bà như chỉ tìm kim