06/12/2021 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trâu Sơn
鄒山

Tác giả: Vũ Vĩnh Trinh - 武永貞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2020 19:57

 

Nguyên tác

越井荒涼幾度秋,
鄒山遺跡至今留。
京蛇久已歸滄海,
神女猶傳潰贅疣。
崔偉乘雲何處去,
趙王入水果然非。
我來追想當年事,
閒拂苔碑紀勝遊。

Phiên âm

Việt tỉnh hoang lương kỷ độ thu,
Trâu Sơn di tích chí kim lưu.
Kinh xà cửu dĩ quy thương hải,
Thần nữ do truyền hội chuế vưu.
Thôi Vĩ[1] thừa vân hà xứ khứ,
Triệu Vương nhập thuỷ quả nhiên phi[2].
Ngã lai truy tưởng đương niên sự,
Nhàn phất đài bi kỷ thắng du.

Dịch nghĩa

Giếng Việt hoang tàn trải đã mấy thu rồi
Di tích Trâu Sơn đến nay vẫn còn
Con rắn lớn đã sớm trở về biển rộng
Nữ thần còn truyền lại cái bướu thừa
Thôi Vĩ đã cưỡi mây bay đi nơi nào
Triệu Vương xuống nước quả thật phi thường
Ta hồi tưởng lại những chuyện năm xưa đó
Nhàn nhã quét tấm bia rêu đã trải qua mấy cuộc thắng du.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Giếng Việt mấy thu trải dãi dầu
Nay còn di tích một non Trâu
Rắn thần về lại trùng khơi biển
Tiên nữ truyền cho thuốc bướu đầu
Xuống nước Triệu Vương, ai sánh nổi?
Cưỡi mây Thôi Vĩ, cụ về đâu?
Chuyện xưa hồi tưởng còn vương vấn
Quét tấm bia rêu đã ngả mầu.
Trâu Sơn thuộc huyện Vũ Ninh, nay thuộc phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Nguồn: Kiếm Hồ hoài cổ (thơ danh nho Việt Nam - tập 2), NXB Hội nhà văn, 2019
Nguồn: Kiếm Hồ hoài cổ (thơ danh nho Việt Nam - tập 2), NXB Hội nhà văn, 2019
[1] Theo truyện Việt tỉnh (Giếng Việt) trong sách Lĩnh Nam chích quái của Nguyễn Dữ, tiên nữ Ma Cô muốn đền ơn Thôi Vĩ giúp mình thoát nạn đã trao cho chàng một bó lá ngải và dặn rằng: Giữ cẩn thận vật này, đừng để rời khỏi mình, sau này thấy ai có bướu trên đầu, đem chườm nóng cho tan, tất sẽ được phú quý to. Quả nhiên về sau, Thôi Vĩ đem lá ngải “để ba năm” chườm nóng cho một con rắn có bướu và được rắn báo đáp, trở thành người giàu có. Sau tiên nữ Ma Cô đến đón Vĩ đi đâu không rõ, có lẽ đã hoá thành tiên.
[2] Chưa rõ điển tích gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Vĩnh Trinh » Trâu Sơn