22/10/2021 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm lại dấu xưa

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 01/09/2009 03:20

 

Chìm xanh dấu cũ chân đê
tìm đâu lối cỏ đi về ngõ em

Thình lình đất lở Long Biên
nước sông xưa chảy huyên thuyên đảo dòng
Một chút Thu Hà Nội, 1995

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Tìm lại dấu xưa