27/05/2022 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mái tóc

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 15/05/2009 03:13

 

Tà áo em bay khuất dặm trường
Theo tìm như bướm dõi làn hương
Tóc bay một thoáng chiều tao ngộ
Em lợp hồn ta một mái hương
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Mái tóc