24/10/2021 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tục hậu tuyển tập - Bài 1281
続後撰集 - 1281

Tác giả: Ono no Komachi - 小野 小町

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 10:30

 

Nguyên tác

露の命はか
なきものを朝夕
に生きたるか
ぎり逢ひ見
てしがな

Bản dịch của Đoàn Lê Giang

Số mệnh giọt sương
Sao quá đáng thương
Sớm chiều ngắn ngủi
Tôi muốn gặp gỡ
Giọt sương vô thường
Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ono no Komachi » Tục hậu tuyển tập - Bài 1281