26/10/2021 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành
少年行

Tác giả: Ngô Tượng Chi - 吳象之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 22:04

 

Nguyên tác

承恩借獵小平津,
使氣常遊中貴人。
一擲千金渾是膽,
家無四壁不知貧。

Phiên âm

Thừa ân tá liệp Tiểu Bình tân[1],
Sử khí thường du trung quý nhân[2].
Nhất trịch thiên kim[3] hỗn thị đảm,
Gia vô tứ bích bất tri bần.

Dịch nghĩa

Nhân cơ hội được săn bắn ở Tiểu Bình tân,
Nên làm ra vẻ như giới quý tộc thường tới nơi đây,
Dám tiêu sài cả ngàn vàng một lúc.
Không cần biết nhà nghèo xiêu vẹo không có nổi bốn bức tường.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đội ơn săn bắn Tiểu Bình Tân
Khẳng khái thường quen cánh quý nhân
Một ném ngàn vàng gan mật vững
Nhà trơ bốn vách chẳng hay bần
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Một bến đò sông Hoàng, phía bắc Mạnh Tân, tỉnh Hà Nam.
[2] Chỉ lớp người hầu cận nhà vua.
[3] Ở đây là chơi bạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tượng Chi » Thiếu niên hành