21/10/2021 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy quốc tạp ngâm kỳ 2
歸國雜吟其二

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2008 08:22

 

Nguyên tác

又當投筆請纓時,
別婦拋鶵斷藕絲。
去國十年餘淚血,
登舟三宿見旌旗。
欣將殘骨埋諸夏,
哭吐精誠賦此詩。
四萬萬人齊努力,
同心同德一戎衣。

Phiên âm

Hựu đương đầu bút[1], thỉnh anh[2] thì,
Biệt phụ ly sồ đoạn ngẫu ti.
Khứ quốc thập niên dư lệ huyết,
Đăng chu tam túc kiến tinh kỳ.
Hân tương tàn cốt mai chư hạ,
Khốc thổ tinh thành phú thử thi.
Tứ vạn vạn nhân tề đạo lệ,
Đồng tâm đồng đức nhất nhung y.

Bản dịch của Phan Văn Các

Lại ra giết giặc tự bây giờ
Lìa vợ lìa con đứt ngó tơ
Xa nước mười năm khôn ráo lệ
Đi thuyền ba tối thấy tung cờ
Mừng đem xương trắng về quê mẹ
Khóc tỏ lòng son thấm vận thơ
Bốn vạn vạn người chân rập bước
Chiến bào đoàn kết cả dân ta
Quy quốc tạp ngâm có 7 bài.

[1] Ban Siêu đời Hậu Hán nhà nghèo, làm nghề viết thuê, thường ném bút than rằng: “Đại trượng phu nên bắt chước Phó Giới Tử và Trương Khiên lập công nơi xa để được phong hầu, có lẽ nào cứ lui cui ở giữa cây bút và nghiên mực này?“
[2] Tích Chung Quân xin dải lụa dài để bắt vua nước Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Quy quốc tạp ngâm kỳ 2