06/12/2021 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Móc trắng
白露や

Tác giả: Yosa Buson - 與謝蕪村

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 04/04/2020 12:14

 

Nguyên tác

白露や
茨の刺に
ひとつづつ

Bản dịch của Đông A

Móc trắng
mỗi giọt
trên mỗi gai tầm xuân
Phiên âm:
Shiratsuyu ya
ibara no toge ni
hitotsu-zutsu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yosa Buson » Móc trắng