18/06/2021 12:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viếng cố tri

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 18:47

 

Ba nén hương về, lan nẻo đi
Đường mây hun hút bóng sinh thì
Vơi tan một nấm buồn se lạnh
Ủ nắm men lòng ấm cố tri
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Viếng cố tri