25/09/2021 11:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thương em những khóc thầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 13:27

 

Em thương, em những khóc thầm,
Nhớ nơi chàng ngủ, chàng nằm sao yên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thương em những khóc thầm