22/05/2024 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục thuỷ khúc
淥水曲

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2005 22:21

 

Nguyên tác

淥水明秋月,
南湖採白蘋。
荷花嬌欲語,
愁殺蕩舟人。

Phiên âm

Lục thuỷ minh thu nguyệt[1],
Nam hồ[2] thái bạch tần[3].
Hà hoa kiều dục ngữ,
Sầu sát đãng chu nhân.

Dịch nghĩa

Nước trong dưới trăng thu soi sáng,
Ở hồ Động Đình hái hoa tần trắng.
Hoa sen đẹp như muốn cất thành lời nói,
Khiến người chơi thuyền say lòng đứt ruột.

Bản dịch của mailang

Tần trắng nam hồ hái,
Trăng thu lục thuỷ ngời.
Mỹ miều sen muốn nói,
Sầu giết kẻ thuyền chơi.
Đây là một bài nhạc phủ cựu đề.

[1] Có bản chép là “nhật” 日.
[2] Tức hồ Động Đình.
[3] Một loại bèo nước, nở hoa trắng vào tháng năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lục thuỷ khúc