04/10/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung
客中

Tác giả: Vu Vũ Lăng - 于武陵

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 00:36

 

Nguyên tác

楚人歌竹枝,
遊子淚沾衣。
異國久為客,
寒宵頻夢歸。
一封書未返,
千樹葉皆飛。
南過洞庭水,
更應消息稀。

Phiên âm

Sở nhân ca "Trúc chi",
Du tử lệ triêm y.
Dị quốc cửu vi khách,
Hàn tiêu tần mộng quy.
Nhất phong thư vị phản,
Thiên thụ diệp giai phi.
Nam qua Động Đình thuỷ,
Canh ứng tiêu tức hy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đất Sở hát bài "Cành trúc"
Khiến du nhân áo thấm lệ rơi
Nhiều năm qua sống nơi đất khách
Mộng quê xưa đêm lạnh rã rời
Thư gửi đi hồi âm chưa lại
Mà ngàn cây lá đã rụng bay
Hướng về nam Động Đình thuyền xuống
Tin ở quê nhận được hiếm thay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Vũ Lăng » Khách trung