27/01/2022 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 05 - Niệm nô kiều
夢淡仙題詞十首其五一念奴嬌

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2020 15:05

 

Nguyên tác

念奴嬌,對鏡頓魂消。
我見猶然頻歎息,
怎教紅粉不相嘲。
不相嘲,念奴嬌。

Phiên âm

Niệm nô kiều, đối kính đốn hồn tiêu.
Ngã kiến do nhiên tần thán tức,
Chẩm giao hồng phấn bất tương trào.
Bất tương trào, niệm nô kiều.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Tưởng bóng hình, trông gương luống giật mình
Ta thấy còn đem lòng than thở
Trách chi má phấn chẳng cười khinh
Chẳng cười khinh, tưởng bóng hình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 05 - Niệm nô kiều