02/12/2020 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng tư
Апрель

Tác giả: Ivan Bunin - Иван Бунин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2008 00:34

 

Nguyên tác

Туманный серп, неясный полумрак,
Свинцово-тусклый блеск железной крыши,
Шум мельницы, далекий лай собак,
Таинственный зигзаг летучей мыши.

А в старом палисаднике темно,
Свежо и сладко пахнет можжевельник,
И сонно, сонно светится сквозь ельник
Серпа зеленоватое пятно.

Bản dịch của Thuý Toàn

Liềm trăng sương phủ, trời mờ tỏ
Ánh đục màu chì một mái tôn
Ì ầm tiếng cối, xa chó sủa
Dích dắc đường dơi liệng ảo huyền

Còn trong vườn cũ tối om om
Đỗ tùng hương toả tươi và dịu
Và vệt xanh xanh liềm trăng chiếu
Lơ mơ xuyên cành lá vân sam.
1903-1906
Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Bunin » Tháng tư