24/05/2022 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phong kỳ 34 (Vũ hịch như lưu tinh)
古風其三十四(羽檄如流星)

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 00:03

 

Nguyên tác

羽檄如流星,
虎符合專城。
喧呼救邊急,
群鳥皆夜鳴。
白日曜紫微,
三公運權衡。
天地皆得一,
澹然四海清。
借問此何為,
答言楚徵兵。
渡瀘及五月,
將赴雲南征。
怯卒非戰士,
炎方難遠行。
長號別嚴親,
日月慘光晶。
泣盡繼以血,
心摧兩無聲。
困獸當猛虎,
窮魚餌奔鯨。
千去不一回,
投軀豈全生。
如何舞幹戚,
一使有苗平。

Phiên âm

Vũ hịch như lưu tinh,
Hổ phù hợp chuyên thành.
Huyên hô cứu biên cấp,
Quần điểu giai dạ minh.
Bạch nhật diệu tử vi,
Tam công vận quyền hành.
Thiên địa giai đắc nhất,
Đạm nhiên tứ hải thanh.
Tá vấn thử hà vị,
Đáp ngôn Sở trưng binh.
Độ Lô cập ngũ nguyệt,
Tương phó Vân Nam chinh.
Khiếp tốt phi chiến sĩ,
Viêm phương nan viễn hành.
Trường hiệu biệt nghiêm thân,
Nhật nguyệt thảm quang tinh.
Khấp tận kế dĩ huyết,
Tâm tồi lưỡng vô thanh.
Khốn thú đương mãnh hổ,
Cùng ngư nhị bôn kình.
Thiên khứ bất nhất hồi,
Đầu khu khởi toàn sinh.
Như hà vũ cán thích,
Nhất sử Hữu Miêu bình.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vũ hịch như sao sa
Thẻ điều binh xuất trận
Hò hét cứu biên cương
Chim đêm kêu tán loạn
Khi vua sáng tôi lành
Tam công nắm quyền hành
Đất trời về một cõi
Bốn biển sống thanh bình
Giữa hè làm gì vậy ?
Rằng: quân Sở trưng binh
Vượt dòng Lô cho kịp
Về Vân Nam viễn chinh
Lính hèn không ra lính
Xứ nóng khổ lộ trình
Gào khóc biệt người thân
Đất trời buồn u ám
Cạn lệ, huyết chan hoà
Ở đi, lòng bi thảm
Thú cùng ngon miệng hổ
Cá quẫy béo nghê kình
Nghìn người khôn sống một
Khó toàn vẹn sinh linh
Ước sao múa can thích
Khiến Hữu Miêu cúi mình!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cổ phong kỳ 34 (Vũ hịch như lưu tinh)