22/05/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi vợ tôi
Nőmhöz

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2020 18:08

 

Nguyên tác

Ezernyolcszázharminckilenc -
Irtuk már e levelet;
Harminc éves, Julim édes!
Lelki frigyem teveled.

Ifju voltál, ifju voltam,
Árva voltál, én szegény:
Nem volt messze olyan össze-
Illő pár a föld-tekén.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Năm một ngàn tám trăm ba chín
Chúng tôi cùng ký tên khế ước này
Ba mươi năm Juli của tôi hiền dịu
Liên minh tâm hồn vĩnh viễn từ đây

Em đã qua, anh cũng chẳng còn trẻ nữa
Em mồ côi, anh nghèo khổ, khốn cùng
Đôi ta hợp nhau không gì chia cắt nổi
Trên trái đất này mãi một mái nhà chung
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Gửi vợ tôi