07/07/2022 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phan Lang quận y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài nguyên vận
和潘郎郡醫官潘敬止寄懷原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/12/2014 22:21

 

Nguyên tác

秋水盈盈雁影沈,
屋梁月落憶同心。
癡狂可似流伶醉,
幽寂頻催杜甫吟。
文學三生勞畫餅,
風流故我重鳴琴。
江南渭北長如許,
衣錦伊誰共整衿。

Phiên âm

Thu thuỷ doanh doanh nhạn ảnh trầm,
Ốc lương nguyệt lạc ức đồng tâm[1].
Si cuồng khả tự Lưu Linh[2] tuý,
U tịch tần thôi Ðỗ Phủ[3] ngâm.
Văn học tam sinh lao hoạ bính,
Phong lưu cố ngã trọng minh cầm.
Giang Nam, Vị Bắc[4] trường như hử,
Y cẩm y thuỳ cộng chỉnh câm.

Dịch nghĩa

Mùa thu sông nước mênh mông, cánh nhạn xa mờ
Nhìn trăng khuya xuyên mái nhà nhớ nhung bạn cũ
Uống rượu say sưa như Lưu Linh
Cô đơn cứ ngâm hoài thơ của Ðỗ Phủ
Văn chương là bánh vẽ mà cứ vất vã ba kiếp
Ta vốn phong lưu nên thích đánh đàn
Cứ mãi xa ngái cảnh Giang nam, Vị bắc như thế này
Lấy ai để sửa lại cổ áo gấm đây

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lai láng hồ thu bóng nhạn mờ
Trăng tàn song cửa nhớ người xưa
Si cuồng say khướt Lưu Linh rượu
Cô lẻ ngâm tràn Ðỗ Phủ thơ
Văn học đời hoài mơ mộng hão
Phong lưu tánh thích tiếng đàn tơ
Phương xa đằng đẵng tình lưu luyến
Sửa áo quàng khăn lắm nỗi chờ
Lời tự: "Tri phủ Triệu Phong" 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).
Phan Kỉnh Chỉ là bạn thân của cụ Ưng Bình, tiếng Hán viết là Kính Chỉ, tên Nôm là Kỉnh Chỉ.

[1] Bạn hữu.
[2] Nhà thơ đời Tấn, thích uống rượu, trong nhóm Trúc Lâm thất hiền 竹林七賢.
[3] Nhà thơ nổi tiếng đời Ðường.
[4] Ý chỉ "Nhìn cảnh nhớ người". Lấy ý từ chữ Vị Bắc 渭北, Thiên thụ 天樹, Vân thụ 雲樹. Thơ "Xuân nhật ức Lý Bạch" 春日憶李白 của Ðỗ Phủ có câu: "Vị Bắc xuân thiên thụ, Giang Đông nhật mộ vân" 渭北春天樹,江東日暮雲 (Cây xuân Vị Bắc xanh rờn, Giang Đông chiều tối, mây ngàn thênh thênh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Phan Lang quận y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài nguyên vận