16/04/2021 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô thanh

Tác giả: Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 24/07/2009 21:31

 

Tôi ngồi nhặt sỏi đếm buồn
Gió đi tìm khói chon von mấy đồi
Mây kia ham sự nhất thời
Bao nhiêu oan nghiệt mắt người ngước lên.
Vân Hồ 1980

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hữu Thỉnh » Vô thanh