20/03/2023 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng viên
放猿

Tác giả: Cát sư lão - 吉師老

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 13:56

 

Nguyên tác

放爾千山萬水身,
野泉晴樹好為鄰。
啼時莫近瀟湘岸,
明月孤舟有旅人。

Phiên âm

Phóng nhĩ thiên sơn vạn thuỷ thân,
Dã tuyền tình thụ hảo vi lân.
Đề thì mạc cận Tiêu Tương[1] ngạn,
Minh nguyệt cô chu hữu lữ nhân.

Dịch nghĩa

Thả ngươi về với ngàn núi vạn sông,
Suối rừng, cây tươi sẽ là hàng xóm của ngươi.
Nhưng khi ngươi hú, xin đừng hú gần bờ bãi sông Tiêu Tương,
Vì trên những chiếc thuyền đơn côi lại qua dưới trăng sáng là những hành khách xa nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trả mày về vạn sông ngàn núi
Với cây tươi và suối rừng quen
Tiêu Tương đừng hú kề bên
Giọng mày làm khách trên thuyền nhớ quê
Hai câu cuối ý nói bến Tiêu Tương quang cảnh thê lương, hành khách lại qua thường là kẻ xa nhà, gặp cảnh đã đủ buồn bã rồi, nếu còn thêm tiếng vượn kêu nữa thì sẽ sầu thảm không ai chịu nổi.

[1] Chỗ sông Tiêu và sông Tương hợp lưu chảy vào hồ Động Đình ở phía bắc tỉnh Hồ Nam. Phong cảnh nơi đây rất thê lương, buồn bã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cát sư lão » Phóng viên