23/10/2021 09:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Âm hành kỳ 2
淮陰行其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/05/2021 00:29

 

Nguyên tác

今日轉船頭,
金烏指西北。
烟波與春草,
千里同一色。

Phiên âm

Kim nhật chuyển thuyền đầu,
Kim ô chỉ tây bắc.
Yên ba dữ xuân thảo,
Thiên lí đồng nhất sắc.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hôm nay thuyền chuyển đầu
Vầng ô hướng tây bắc
Cỏ xuân với khói sóng
Ngàn dặm cùng một màu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoài Âm hành kỳ 2