17/07/2024 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp đây ăn một miếng trầu (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 17:57

 

Gặp đây ăn một miếng trầu,
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.
Trầu này em chỉ có công,
Từ vua đến chúa còn dùng nữa ta!
Ngoài xanh trong trắng như ngà,
Vua quan cũng trọng, Phật Bà cũng yêu.
Ăn trầu có ít, có nhiều,
Rồi ra ta sẽ có chiều thở than.
Bõ công vượt bể, băng ngàn,
Bõ công, bõ sức tay mang khăn trầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp đây ăn một miếng trầu (I)