17/10/2021 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Cố Giao Chỉ Công Chân thi
贈顧交趾公真詩

Tác giả: Lục Cơ - 陸機

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 22:40

 

Nguyên tác

顧侯體明德,
清風肅已邁。
發跡翼藩後,
改授撫南裔。
伐鼓五嶺表,
揚旌萬里外。
遠績不辭小,
立德不在大。
高山安足凌,
巨海猶縈帶。
惆悵瞻飛駕,
引領望歸旆。

Phiên âm

Cố Hầu thể minh đức,
Thanh phong túc dĩ mại.
Phát tích dực Phiên Hậu[1],
Cải thụ phủ Nam duệ.
Phạt cổ Ngũ Lĩnh biểu,
Dương tinh vạn lý ngoại.
Viễn tích bất từ tiểu,
Lập đức bất tại đại.
Cao sơn an túc lăng,
Cự hải do oanh đới.
Trù trướng chiêm phi giá,
Dẫn lĩnh vọng quy bái.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Cố Hầu gặp buổi thịnh,
Hoạn lộ lướt thanh phong.
Phiên Hậu từng vua giúp,
Nam Châu lại ruổi rong.
Trống vang ngoài năm núi,
Cờ phất vượt muôn trùng.
Dù nhỏ, nên lánh trọc,
Chẳng to, cũng lập công.
Non cao chi ngại vượt,
Bể cả chỉ quanh vòng.
Buồn bã xem diều liệng,
Cờ về nhướng cổ trông.
Sách An Nam chí lược đề tựa bài thơ là Lục Sĩ Hành tặng Giao Châu thứ sử Cố Bí Công Chân 陸士衡贈交州刺史顧秘公真 (Lục Sĩ Hành tặng thứ sử Giao Châu Cổ Bí tự Công Chân).

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Phiên Hậu là những tước vương gần với Thiên Vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Cơ » Tặng Cố Giao Chỉ Công Chân thi