16/01/2021 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việc làm của nhà thơ (03)
Le travail du poète (III)

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 17:45

 

Nguyên tác

La route est courte
on arrive bien vite
aux pierres de couleur
puis
à la pierre vide
On arrive bien vite
aux mots égaux
aux mots sans poids
puis
aux mots sans suite
Parler sans avoir rien à dire
on a dépassé l’aube
et ce n’est pas le jour
et ce n’est pas la nuit
rien
c’est l’écho d’un pas sans fin

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tặng Guillevic

Con đường ngắn
Người ta đến khá sớm
Với những tảng đá màu
Rồi
Với tảng đá trống không

Người ta đến khá sớm
Với những từ cân nhau
Với những từ không trọng lượng
Rồi
Với những từ rời rạc khó hiểu

Phát ngôn mà không có gì để nói
Người ta đã vượt quá rạng đông
Và không phải là ban ngày
Và không phải là ban đêm
Không gì, chỉ là tiếng vang của một bước đi
Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Việc làm của nhà thơ (03)