05/03/2021 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc tiền hậu “Hồng lâu mộng” hữu cảm nhị thủ kỳ 2
讀前後紅樓夢有感二首其二

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 16:09

 

Phiên âm

Châu cung hợp thị hữu tiền duyên,
Lịch tận cùng sầu mộng thuỷ viên.
Thiên cổ hữu tình nhân thuý khán,
Tối căng nghiêm xứ tối tương liên.

Bản dịch của Trương Quang Gia

Ngọc châu cung cấm hợp duyên xưa
Sâu thấm dường bao mộng mới vừa
Tình nặng ngàn thu người hẳn thấy
Xót nhau chốn ấy đớn đau chưa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Độc tiền hậu “Hồng lâu mộng” hữu cảm nhị thủ kỳ 2