19/06/2024 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ người xa

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 06:16

 

Sông trong, trăng lạt, vẻ sao thưa,
Gác cũ rêu đầy lấp dấu thơ[1].
Mưa tạnh, hoa sầu, chiều lạt mạt,
Xuân về én thảm tiếng u ơ.
Đèn tàn ruột thắt, hồn xơ xác,
Gối chiếc châu dầm giấc ngẩn ngơ.
Lá thắm thơ bày, mong bắt chước,
Nước xuôi, thơ ngược biết bao chờ[2] ?
[1] Dấu người đẹp.
[2] Xưa có chàng trai và một cung nữ dùng lá đề thơ thả xuống dòng nước thổ lộ tình yêu, sau được lấy nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Nhớ người xa