26/09/2023 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật kỳ 4
九日其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:42

 

Nguyên tác

故里樊川菊,
登高素滻源。
他時一笑後,
今日幾人存。
巫峽蟠江路,
終南對國門。
系舟身萬里,
伏枕淚雙痕。

Phiên âm

Cố lý Phàn Xuyên[1] cúc,
Đăng cao tố Sản[2] nguyên.
Tha thì nhất tiếu hậu,
Kim nhật kỷ nhân tồn.
Vu Giáp bàn giang lộ,
Chung Nam đối quốc môn.
Hệ chu thân vạn lý,
Phục chẩm lệ song ngôn (ngân).

Dịch nghĩa

Làng xưa, cúc nơi sông Phàn,
Lên cao tới nguồn sông Sản.
Lúc đó sau trận cười,
Ngày nay mấy ai còn sống sót.
Đường sông vòng vo nơi Vu Giáp,
Núi Chung Nam trước cửa kinh đô.
Cột thuyền làm thân vạn dặm,
Nằm gối hai hàng nước mắt tuôn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng xưa, cúc Phàn Xuyên,
Sông Sản lên tới nguồn.
Sau trận cười, lúc trước,
Ngày nay mấy ai còn.
Vu Giáp đường sông ngặt,
Chung Nam trước ngọ môn.
Cột thuyền, thân vạn dặm,
Nằm bẹp, dòng lệ tuôn.
(Năm 767)

[1] Gần Trường An, Thiểm Tây.
[2] Sông bắt đầu từ tây nam huyện Lam Điền, Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật kỳ 4