23/03/2023 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con sóng ngoài khơi

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2015 10:53

 

Một người xa xứ biếc
Mưa chiều đọng bờ mi
Mang tấc lòng phố thị
Con tàu rời ga đi

Ta về ngồi nhớ biển
Nghe muối mặn đời mình
Con sóng ngoài khơi ấy
Vỗ một bờ lặng thinh
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Con sóng ngoài khơi