13/04/2021 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu (XVII)
Lieben (XVII)

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 11:01

 

Nguyên tác

Wir gingen unter herbstlich bunten Buchen,
vom Abschiedsweh die Augen beide rot...
“Mein Liebling, komm, wir wollen Blumen suchen,”
Ich sagte bang: “Die sind schon tot.”

Mein Wort war lauter Weinen. - In den Äthern
stand kindisch lächelnd schon ein blasser Stern.
Der matte Tag ging sterbend zu den Vätern,
und eine Dohle schrie von fern. –

Bản dịch của Nại Hàn Đỗ, Takya Đỗ

Ta bên nhau dưới hàng dẻ mùa thu,
vì ly biệt mắt chúng mình ngấn đỏ...
“Ta hãy cùng nhau đi tìm hoa cỏ”
Hoảng hốt tôi kêu: “Chúng đã chết rồi.”

Lời tôi tuôn thành hàng lệ nhỏ
trên tầng không sao ngơ ngẩn mỉm cười.
Ngày nhợt nhạt quay về nguồn cội,
thảng thốt rơi tiếng quạ tự xa vời. –
1896

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » Tình yêu (XVII)