17/06/2024 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Bác Lãng Sa
詠史詩-博浪沙

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2006 17:18

 

Nguyên tác

嬴政鯨吞六合秋,
削平天下虜諸侯。
山東不是無公子,
何事張良獨報仇。

Phiên âm

Doanh Chính[1] kình[2] thôn lục hợp[3] thu[4],
Tước bình[5] thiên hạ lỗ[6] chư hầu.
Sơn Đông bất thị vô công tử,
Hà sự Trương Lương độc báo cừu.

Dịch nghĩa

Vào lúc Tần Doanh Chính muốn gồm thâu trời đất
Tiêu diệt thiên hạ, cầm tù các chư hầu
Tại Sơn Đông không phải là không có những công tử
Việc gì chỉ có một mình Trương Lương phải báo thù.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Doanh Chính đương thời sức tóm thâu,
Diệt tiêu thiên hạ, bắt chư hầu.
Sơn Đông đâu ít phường công tử,
Mà chỉ Trương Lương gánh mối cừu.
Bác Lãng Sa: tên đất, nằm phía tây bắc huyện Trung Doãn, tỉnh Hà Nam ngày nay, nơi Trương Lương thuê sát thủ giết Tần Thuỷ Hoàng (nhưng không được) khi Tần Thuỷ Hoàng đi tuần du phương đông. Trương Lương có cha, ông nội làm tướng quốc nước Hàn trải 5 đời vua, chịu nhiều ơn huệ của nước Hàn. Khi  cha chết ông còn nhỏ, nước Hàn bị Tần diệt. Ông bán cả gia tài mưu tính việc báo thù, thuê lực sĩ cầm chuỳ nặng, phục tại Bác Lãng Sa, chờ xe Tần Thuỷ Hoàng đi qua sẽ đánh. Nhưng Tần Thuỷ Hoàng có nhiều xe giống nhau và Tần vương đi xe phía sau, sát thủ đánh vào xe phía trước, Tần vương thoát chết, cho truy tìm khắp nước. Trương Lương đổi tên họ trốn tránh nhiều nơi, có lúc ở nhà Hạng Bá, chú của Hạng Tịch (tức Hạng Võ); sau Trương Lương tìm đến với Lưu Bang.

[1] Tần Thuỷ Hoàng Đế, họ Doanh tên Chính.
[2] Cá kình, cá voi.
[3] 6 phương hướng: đông, tây, nam, bắc, trên trời và dưới đất.
[4] Lúc, buổi, thời điểm.
[5] Tiêu diệt, dẹp yên.
[6] Cầm tù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Bác Lãng Sa