24/10/2021 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh không tin trời cao”
“Ich glaube nicht an den Himmel”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 28/03/2007 13:47

 

Nguyên tác

Ich glaube nicht an den Himmel,
Wovon das Pfäfflein spricht;
Ich glaube nur an dein Auge,
Das ist mein Himmelslicht.

Ich glaube nicht an den Herrgott,
Wovon das Pfäfflein spricht;
Ich glaube nur an dein Herze,
‘nen andern Gott hab ich nicht.

Ich glaube nicht an den Bösen,
An Höll und Höllenschmerz;
Ich glaube nur an dein Auge,
Und an dein böses Herz.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh không tin trời cao,
Cả thánh kinh cũng vậy.
Anh chỉ tin mắt em,
Có bầu trời trong đấy.

Anh không tin Chúa Trời,
Cũng không tin kinh thánh.
Anh chỉ tim tim em,
Dù tim em giá lạnh.

Anh không tin quỷ thần,
Không sợ trời bắt tội.
Anh chỉ tin mắt em,
Dù mắt em giả dối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Anh không tin trời cao”