11/05/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Diêm Bá Quân túc đạo sĩ quán hữu thuật
同閻伯均宿道士觀有述

Tác giả: Bao Hà - 包何

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 09:38

 

Nguyên tác

南國佳人去不迴,
洛陽才子更須媒。
綺琴白雪無心弄,
羅幌清風到曉開。
冉冉修篁依戶牖,
迢迢列宿映樓臺。
縱令奔月成仙去,
且作行雲入夢來。

Phiên âm

Nam quốc giai nhân khứ bất hồi,
Lạc Dương tài tử cánh tu môi.
Ỷ cầm bạch tuyết vô tâm lộng,
La hoảng thanh phong đáo hiểu khai.
Nhiễm nhiễm tu hoàng y hộ dũ,
Điều điều liệt túc ánh lâu đài.
Túng linh bôn nguyệt thành tiên khứ,
Thả tác hành vân nhập mộng lai.

Bản dịch của Trần Trọng San

Người đẹp phương nam chẳng lại rồi
Lạc Dương tài tử lại cần mai
Cay đàn tuyết trắng vô tình bỏ
Cơn gió tung màn đến sáng bay
Khóm trúc xanh tươi nương cửa sổ
Bầy sao xa thẳm dọi lâu đài
Ví như lên nguyệt thành tiên mất
Thì hãy theo mây tới mộng này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bao Hà » Đồng Diêm Bá Quân túc đạo sĩ quán hữu thuật