21/03/2023 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc
清平樂

Tác giả: Chu Tử Chi - 周紫芝

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 17:27

 

Nguyên tác

蘆洲晚淨,
雨罷江如鏡。
屬玉雙飛棲不定,
數點晚來煙艇。

夢回滿眼淒涼,
一成無奈思量。
舟在綠楊堤下,
蟬嘶欲盡斜陽。

Phiên âm

Lư châu vãn tịnh,
Vũ bãi giang như kính.
Thuộc ngọc song phi thê bất định,
Sổ điểm vãn lai yên đĩnh.

Mộng hồi mãn nhãn thê lương,
Nhất thành vô nại tư lường.
Chu tại lục dương đê hạ,
Thiền tê dục tận tà dương.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bãi sậy chiều tĩnh
Mưa tạnh sông như kính
Đôi con gà nước liệng chập chờn
Lốm đốm lửa chài dăm mảnh

Ngủ dậy nhìn cảnh u sầu
Chợt thấy lòng buồn hiu quạnh
Neo thuyền gốc liễu chân đê
Rả rích ve kêu trời lặn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Tử Chi » Thanh bình nhạc