03/12/2022 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ quê

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/02/2015 02:07

 

Ta nhớ quê chiều buốt gió may
Mưa sa ăm ắp nước sông đầy
Nỗi niềm canh cánh sao nguôi được
Giếng nước cây đa khói bếp gầy.

Bạn bè mấy đứa thuở nhi đồng
Giờ ấm chiều không, ấm bếp không?
Thuyền nhỏ lênh đênh muôn ngả sóng
Ai người gặp được bến xanh trong?

Dằng dặc đêm ngày nhớ tái tê
Lung linh sông cũ ánh trăng thề
Từ trong nhà kính nhìn gương cửa
Thấp thoáng làng ta xanh bóng tre...
Hạ 1993

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nhớ quê