04/03/2021 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 01:08

 

Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ,
Gạo trì trì[1] nứt nở như ươi[2].
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
[1] Một loại lúa đen gieo ở địa phương.
[2] Loại trái cây ở núi Cao Môn (Đức Phổ) 5 trái cắt hai đầu, ngâm 5 phút vào nước lạnh nở to choáng cả một tô trộn đường ăn ngon, mát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ