30/09/2023 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lý Quần Ngọc
哭李群玉

Tác giả: Đoàn Thành Thức - 段成式

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 18:23

 

Nguyên tác

酒裏詩中三十年,
縱橫唐突世喧喧。
明時不作禰衡死,
傲盡公卿歸九泉。

Phiên âm

Tửu lý thi trung tam thập niên,
Tung hoành đường đột thế huyên huyên.
Minh thì bất tác Nễ Hành[1] tử,
Ngạo tận công khanh quy cửu tuyền.

Dịch nghĩa

Ba mươi năm uống rượu, ngâm thơ,
Dọc ngang châm biếm huyên náo một thời.
Khôn ngoan hơn nên không bị giết thảm như Nễ Hành,
Ngạo mạn với cả công khanh cho tới lúc về nơi chin suối.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba mươi năm thơ ngâm rượu uống
Bút tung hành vang bóng một thời
Không như họ Nễ uổng đời
Dẫu khinh quyền quý đến hơi cuối cùng
Lý Quần Ngọc (813-860) người Hồ Nam, một thi nhân thời Vãn Đường, để lại 3 quyển gồm 262 bài thơ. Ông mất sớm ở tuổi hơn 40.

[1] Nhân vật thời Tam Quốc, có tài nhưng kiêu ngạo, bị Tào Tháo mượn tay Hoàng Tổ giết chết, xác chôn bên bờ sông Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thành Thức » Khốc Lý Quần Ngọc