27/07/2021 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nửa đêm lạnh lùng và lặng câm”
“Die Mitternacht war kalt und stumm”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2017 20:26

 

Nguyên tác

Die Mitternacht war kalt und stumm;
Ich irrte klagend im Wald herum.
Ich habe die Bäum’ aus dem Schlaf gerüttelt;
Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt.

Bản dịch của Chu Thu Phương

Nửa đêm lạnh lùng và lặng câm
Ta lạc lối kêu than giữa rừng
Ta rung cây mơ màng tỉnh giấc
Cây nhìn ta lắc đầu xót thương
Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Nửa đêm lạnh lùng và lặng câm”