24/01/2021 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão kỹ quy y

Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt - 黃敏達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 15:26

 

Lầu xanh thánh thót tiếng chuông truyền,
Tỉnh giấc Cao Đường[1] lúc ngửa nghiêng.
Mượn chiếc thuyền tình qua biển ái,
Đưa con sóng sắc tới rừng thiền.
Trông gương trí tuệ đau lòng tục,
Lần chuỗi bồ đề kết trái duyên.
Mát mẻ cửa không trăng gió sẵn,
Dầu chưa nên Phật cũng nên tiên.
Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928
3. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924
[1] Tích Sở Trang vương ra chơi ở Cao Đường, ban đêm nằm mộng thấy một người thiếu nữ tự xưng là gái ở Vu sơn, nghe vua ngự đến nên tới chầu, vua Sở lưu nàng lại cùng nhau chăn gối. Cuộc vui tàn, thiếu nữ ấy cho biết mình là thần nữ ở Vu sơn, chốn Dương Đài, sớm làm mây, tối làm mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Mẫn Đạt » Lão kỹ quy y