22/05/2024 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng thất ngân tác
浪失銀作

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2022 16:32

 

Nguyên tác

金生於民世爲珍,
誰則無知夜有神。
韞匱偏多親富貴,
愛心故獨厭文身。
言之若是多情事,
或者歸於有分人。
過眼曷堪空轉手,
如餘窮鬼也前人。

Phiên âm

Kim sinh ư dân thế vi trân,
Thuỳ tắc vô tri dạ hữu thần[1].
Ôn quỹ thiên đa thân phú quý,
Ái tâm cố độc yếm văn thân.
Ngôn chi nhược thị đa tình sự,
Hoặc giả quy ư hữu phận nhân.
Quá nhãn hạt kham không chuyển thủ,
Như dư cùng quỷ dã tiền nhân.

Dịch nghĩa

Vàng do dân sinh ra, cõi đời quý trọng
Ai đấy chắc không hiểu rằng đêm cũng có quỷ thần biết
Khó chứa phần nhiều là thân thích phú quý
Lòng ham muốn nổi lên khiến chỉ do từ bỏ thân phận tử tế
Nói ra như thế, thực lắm mối ngờ
Hoặc là đã thuộc vào người nào đó có phần
Mắt nhìn thấy nên khó để tay không
Còn ta đây là quỷ nghèo do có nhân duyên từ đời trước.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Cõi đời quý trọng, thấy từ dân
Đêm tối nào hay có quỷ thần
Lưu giữ phần nhiều nơi phú quý
Khát thèm bởi ít tính văn thân
Nói ra thật lắm điều vô lý
Nghĩ lại nào không kẻ hữu phần
Đã thấy khó bề tay bỏ lỡ
Quý nghèo, ta vốn học tiền nhân.
Nguyên chú: “Thị dạ dữ Cự Châu đồng túc” 是夜與遽洲同宿 (Đêm ấy cùng ngủ với Cự Châu hầu).

[1] Đêm cũng có quỷ thần biết. Sách Hậu Hán thư chép, Vương Mật đem mười cân vàng đến đút lót cho Dương Chấn và nói: “Đang đêm không có ai biết việc này”. Dương Chấn trả lời: “Trời biết, thần biết, ta biết, ngươi biết, há lại bảo rằng không ai biết”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Lãng thất ngân tác