24/09/2023 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan xá nghinh nội tử hữu đình hoa khai
官舍迎內子有庭花開

Tác giả: Lư Trừ - 盧儲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 14:02

 

Nguyên tác

芍藥斬新栽,
當庭數朵開。
東風與拘束,
留待細君來。

Phiên âm

Thược dược trảm tân tài,
Đương đình sổ đoá khai.
Đông phong dữ câu thúc,
Lưu đãi tế quân[1] lai.

Dịch nghĩa

Hoa thược dược mới trồng một loạt,
Trong sân trước vừa nở lác đác vài bông.
Gió xuân kìm hãm chưa cho nở nhiều,
Ý hẳn chờ có phu nhân tới.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa thược dược mới trồng một loạt
Trong sân vừa lác đác vài hoa
Gió xuân hãm không cho ra
Chờ phu nhân tới mới là toàn khai
[1] Theo "Hán thư" mục "Đông Phương Sóc truyện", thì tế quân có ngụ ý là vợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Trừ » Quan xá nghinh nội tử hữu đình hoa khai