05/10/2023 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ham muốn và bàng quan
Страсти и бесстрастие

Tác giả: Nikolay Karamzin - Николай Карамзин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2020 20:18

 

Nguyên tác

Как беден человек! нам страсти — горе, мука;
Без страсти жизнь не жизнь, а скука:
Люби — и слезы проливай;
Покоен будь — и ввек зевай!

Bản dịch của Thuý Toàn

Con người thật tội nghiệp! Ham muốn đối với chúng ta
Chỉ khổ đau, hành hạ
Không có ham muốn cuộc sống
Không còn là cuộc sống, mà buồn bã
Yêu - thì nước mắt chảy hoài
Còn nhiên nhiên tự tại - thì cả đời sống ngáp dài!
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolay Karamzin » Ham muốn và bàng quan