09/02/2023 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ gởi cho mưa

Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên - Nguyễn Hữu Hà

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 17:45

 

Cơn mưa nào kéo qua đây
Để xa xôi giữ bàn tay lại gần
Mây ơi cao đến mấy tầng
Cho ta gởi đủ mấy lần yêu em.
13.5.1996

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Gửi lời cho gió mang đi, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Thơ gởi cho mưa