10/02/2023 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu ngâm
偶吟

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 13:00

 

Nguyên tác

四靈為畜果非誣,
虎豹慈祥不用驅。
從入南關方二月,
粵還西嶺又三秋。
深山絕巚如平地,
徹夜行人臥坦衢。
還欲治朝多一事,
不將賈戶勝耕夫。

Phiên âm

Tứ linh[1] vi súc quả phi vu,
Hổ báo từ tường bất dụng khu.
Thung nhập Nam Quan phương nhị nguyệt,
Việt hoàn Tây Lĩnh hựu tam thu.
Thâm sơn tuyệt nghiễn như bình địa,
Triệt dạ hành nhân ngoạ thản cù.
Hoàn dục trị triều đa nhất sự,
Bất tương giả hộ thắng canh phu.

Dịch nghĩa

Tứ linh là vật quý, quả không ngoa,
Hổ báo mà lành, làm gì phải đuổi.
Khi vượt Nam Quan, đang độ tháng hai,
Về đến Tây Lĩnh, lại vào tháng chín.
Rừng sâu núi thẳm, tưởng như đất bằng,
Người đi thâu đêm, tựa nằm trên đường phẳng.
Những mong triều thịnh, làm thêm việc tốt,
Không để nhà buôn nhiều hơn người cày.

Bản dịch của Lâm Giang

Tứ linh vật quý quả không ngoa,
Hổ báo hiền lành chẳng đuổi xa.
Lúc tới Nam Quan vào tháng một,
Về qua Tây Tĩnh cuối thu qua.
Ruổi theo rừng thắm không ngơi nghỉ,
Đi suốt đêm thâu chẳng ngủ nhà.
Những muốn triều đình thêm thịnh trị,
Bán buôn giảm thiểu, cấy cày đa.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Là bốn giống vật thiêng: long, ly, quy, phượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Ngẫu ngâm