14/08/2022 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh bài bất

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ...!!!... vào 05/05/2009 05:16

 

Một cuộc mua vui học trẻ con
Quây vây băm tám một vòng tròn
Nhị rồi tống cửu đen như mực
Thất kéo lên tam đỏ quá son
Đã trót vùi đầu theo với nước
Cũng đành nhắm mắt chẳng thôi non
Cửu văn ông cụ dà vơ sạch,
Ngơ ngác nhìn nhau: nước mất còn?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Đánh bài bất