03/10/2022 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫu đơn
牡丹

Tác giả: Liễu Hồn - 柳渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 16:41

 

Nguyên tác

近來無奈牡丹何,
數十千錢買一顆。
今朝始得分明見,
也共戎葵不較多。

Phiên âm

Cận lai vô nại mẫu đan hà,
Sổ thập thiên tiền mãi nhất khoả.
Kim triêu thuỷ đắc phân minh kiến,
Dã cộng Nhung quỳ bất giảo đa.

Dịch nghĩa

Gần đây dù cây con mẫu đơn có ra thế nào,
Giá cũng phải vài chục ngàn quan tiền một gốc.
Sáng nay mới thấy rõ ràng rằng,
So với hoa hướng dương của người Nhung cũng chẳng hơn gì.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gần đây dù mẫu đơn xấu tốt
Cũng chục ngàn giá chót một cây
Sáng nay đã hiểu cao dày
Đem so hoa với Nhung quỳ chẳng hơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Hồn » Mẫu đơn